Kada je u pitanju hrana koja je simbol kulinarskih uspeha, pizza preuzima titulu. Pizza je, pretpostavljamo, jedina hrana koja zauzima posebno mesto u gladnim srcima svih ljudi. Volimo je ne samo zato što...