TERETANA

Teretana sportsko-rekreativnog centra t6 predstavlja spoj modernog, funkcionalnog enterijera i savremene, vrhunske tehnologije.

CENOVNIK

TERETANA + SAUNA

DNEVNA KARTA
12 DANA U MESECU
31 DAN
90 DANA
12 JUTARNJIH TERMINA
31 JUTARNJI TERMIN
TERETANA + BAZEN 12 TERMINA

TERETANA + SAUNA

550 RSD
2500 RSD
3500 RSD
9500 RSD
1500 RSD
2000 RSD
15500 RSD

PERSONALNI TRENINZI

1 TERMIN
12 TERMINA
16 TERMINA

PT

1900 RSD
19000 RSD
22000 RSD

t6 Limited
Teretana

 

t6 limited info

Molimo Vas da informacije i rezervacije vršite isključivo na broj telefona 065 955 99 05